Zarząd spółki

marek_bauer

MAREK BAUER – Prezes Zarządu

Od listopada 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Leasing SA.

 

Absolwent Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy), kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem, gdzie uzyskał tytuł zawodowy Diplom-Kaufmann. Posiada ponad 20-letnie eksperckie doświadczenie w sektorze usług finansowych.

 

W latach 1996-2000 r. zajmował się doradztwem gospodarczym oraz koordynacją projektów w polskich i niemieckich instytucjach consultingowych. Uczestniczył w projektach z zakresu fuzji i przejęć spółek oraz wejścia na nowe rynki. W latach 2000-2014 związany z VB Leasing - początkowo jako Key Account Manager, a następnie Prokurent i Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, gdzie odpowiadał za kształtowanie portfela kredytowego spółki, zarządzanie ryzykiem finansowym i wdrożenie Umowy Kapitałowej Basel II. Od 2007 roku piastował stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, finanse i rachunkowość, PR, IT i administrację umów.

 

Po nabyciu przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji VB Leasing Polska SA, 1 lipca 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach Idea Leasing SA (biznes leasingowy i pożyczkowy) oraz Idea Fleet SA (działalność flotowa). Odpowiadał za jedną z największych konsolidacji polskiego rynku leasingu: VB Leasing SA i Idea Leasing SA.

 

W 2016 i 2017 roku znalazł się w prestiżowym gronie 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach (Gazeta Finansowa, Magazyn Ekonomiczny Home&Market).

 

DANIEL DROBNIAK – Wiceprezes Zarządu

W branży leasingowej od 1995 roku. W latach 2004-2009 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym jako m.in. Dyrektor Departamentu Sprzedaży Uniwersal Leasing, odpowiadał za sprzedaż leasingu pojazdów oraz maszyn i urządzeń. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Z-cy Dyr. Zarządzającego Obszarem Sprzedaży Kredytu Samochodowego i Leasingu w Getin Noble Bank SA.

 

daniel drobniak
anita_stanclik

ANITA STANCLIK – Wiceprezes Zarządu

W branży leasingowej od 1999 roku. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard Business School. Menedżer posiadający długoletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą leasingu i kredytu samochodowego. Od 2009 roku związana z Getin Leasing, gdzie zarządzała największą siecią sprzedaży.

 

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada za sprzedaż.

MAREK KACZAŁKO – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył podyplomowa studia na Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Finanse oraz Rachunkowość. Jest również absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University w Chicago) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

 

W latach 2000-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego. Od 2005 do końca 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w Getin Noble Bank SA. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Fleet SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji SA.

 

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada m.in. za obszar prawny, windykację, audyt, IT, ubezpieczenia oraz ryzyko operacyjne. Od 1 stycznia 2017 roku wszedł do Zarządu Idea Leasing SA i odpowiadać będzie w szczególności za obszar prawny.

marek_kaczalko
aneta-skrodzka-ksiazek

ANETA SKRODZKA-KSIĄŻEK – Członek Zarządu

Pani Aneta Skrodzka-Książek jest związana z Grupą Kapitałową Idea Banku od stycznia 2015 roku. Od 1 lipca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Idea Bank SA, pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych podmiotów, w których Idea Bank posiada zaangażowania kapitałowe. Od 1 stycznia 2017 roku jest Członkiem Zarządu Getin Leasing SA oraz Idea Leasing SA, w których odpowiada za obszar Finansów, Sprawozdawczości Finansowej oraz Controllingu.


Pani Aneta Skrodzka-Książek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku "Finanse i Bankowość", przez kilkanaście lat była związana z firmą audytorską KPMG, w Polsce, Rosji oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA"). Ponadto, posiada kilkuletnie doświadczenie Dyrektora Komórki Audytu Wewnętrznego Banku Nordea obejmującego Polskę, Rosję oraz Kraje Bałtyckie. Posiada uprawnienia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tytuł Biegłego Rewidenta wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz CPA (Certified Public Accountant) wydanym przez instytut AICPA (American Institute of CPAs) w USA.

LECH STABISZEWSKI – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Kierunku Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie Wyceny Nieruchomości. W latach 2002-2003 pracował w Departamencie Kredytów Komercyjnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA. Od 2004 roku związany z VB Leasing Polska SA. Od 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a od 2010 roku także Prokurenta spółki. W 2015 roku mianowany Dyrektorem Zarządzającym obszarem ryzyka, monitoringu i windykacji oraz sprzedaży poleasingowej. Współpracując ze Związkiem Polskiego Leasingu i firmami z branży, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie w budowę systemu przeciwdziałania fraudom i wymiany informacji o finansowanych przedmiotach leasingu. Po nabyciu przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji VB Leasing Polska SA został powołany 31 lipca 2015 roku na stanowisko Członka Zarządu w Idea Leasing SA, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, IT, monitoring i windykację, a także sprzedaż poleasingową.

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

lech-stabiszewski2
grzegorz_dziok

GRZEGORZ DZIOK – Członek Zarządu

Grzegorz Dziok pełni funkcję Członka Zarządu Getin Leasing S.A. od listopada 2017 r. To menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w segmencie usług finansowych w Polsce. Ekspert branży leasingowej. Karierę zawodową rozpoczął w Europejskim Funduszu Leasingowym, od stanowiska doradcy leasingowego. Następnie zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. jako Prezes w Spółce Brokerskiej MGT Sp. z o.o. Związany z Idea Leasing S.A. od samego początku jej istnienia, początkowo jako Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu (od 2012 r.), a obecnie jako wiceprezes Zarządu Spółki (od 2015 r.). Kompetencje Grzegorza Dzioka obejmują także znajomość i zarządzanie biznesem flotowym - w wyspecjalizowanej spółce Idea Fleet S.A. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.