Zarząd spółki

DANIEL DROBNIAK – Prezes Zarządu

W branży leasingowej od 1995 roku. W latach 2004-2009 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym jako m.in. Dyrektor Departamentu Sprzedaży Uniwersal Leasing, odpowiadał za sprzedaż leasingu pojazdów oraz maszyn i urządzeń. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Z-cy Dyr. Zarządzającego Obszarem Sprzedaży Kredytu Samochodowego i Leasingu w Getin Noble Bank SA.

 

daniel drobniak
anita_stanclik

ANITA STANCLIK – Wiceprezes Zarządu

W branży leasingowej od 1999 roku. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard Business School. Menedżer posiadający długoletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą leasingu i kredytu samochodowego. Od 2009 roku związana z Getin Leasing, gdzie zarządzała największą siecią sprzedaży.

 

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada za sprzedaż.

MAREK KACZAŁKO – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył podyplomowa studia na Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Finanse oraz Rachunkowość. Jest również absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University w Chicago) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

 

W latach 2000-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego. Od 2005 do końca 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w Getin Noble Bank SA. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Fleet SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji SA.

 

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada m.in. za obszar prawny, windykację, audyt, IT, ubezpieczenia oraz ryzyko operacyjne. Od 1 stycznia 2017 roku wszedł do Zarządu Idea Leasing SA i odpowiadać będzie w szczególności za obszar prawny.

marek_kaczalko
aneta-skrodzka-ksiazek

ANETA SKRODZKA-KSIĄŻEK – Członek Zarządu

Pani Aneta Skrodzka-Książek jest związana z Grupą Kapitałową Idea Banku od stycznia 2015 roku. Od 1 lipca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Idea Bank SA, pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych podmiotów, w których Idea Bank posiada zaangażowania kapitałowe. Od 1 stycznia 2017 roku jest Członkiem Zarządu Getin Leasing SA oraz Idea Leasing SA, w których odpowiada za obszar Finansów, Sprawozdawczości Finansowej oraz Controllingu.


Pani Aneta Skrodzka-Książek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku "Finanse i Bankowość", przez kilkanaście lat była związana z firmą audytorską KPMG, w Polsce, Rosji oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA"). Ponadto, posiada kilkuletnie doświadczenie Dyrektora Komórki Audytu Wewnętrznego Banku Nordea obejmującego Polskę, Rosję oraz Kraje Bałtyckie. Posiada uprawnienia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tytuł Biegłego Rewidenta wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz CPA (Certified Public Accountant) wydanym przez instytut AICPA (American Institute of CPAs) w USA.

LECH STABISZEWSKI – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Kierunku Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie Wyceny Nieruchomości. W latach 2002-2003 pracował w Departamencie Kredytów Komercyjnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA. Od 2004 roku związany z VB Leasing Polska SA. Od 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a od 2010 roku także Prokurenta spółki. W 2015 roku mianowany Dyrektorem Zarządzającym obszarem ryzyka, monitoringu i windykacji oraz sprzedaży poleasingowej. Współpracując ze Związkiem Polskiego Leasingu i firmami z branży, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie w budowę systemu przeciwdziałania fraudom i wymiany informacji o finansowanych przedmiotach leasingu. Po nabyciu przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji VB Leasing Polska SA został powołany 31 lipca 2015 roku na stanowisko Członka Zarządu w Idea Leasing SA, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, IT, monitoring i windykację, a także sprzedaż poleasingową.

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

lech-stabiszewski2