Zarząd spółki

marek_bauer

MAREK BAUER – Prezes Zarządu

Marek Bauer jest absolwentem Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy), gdzie uzyskał tytuł zawodowy Diplom-Kaufmann na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych.

 

W latach 1996-2000 r. zajmował się doradztwem gospodarczym oraz koordynacją projektów w polskich i niemieckich instytucjach consultingowych. Uczestniczył w projektach z zakresu fuzji i przejęć spółek oraz wejścia na nowe rynki. W latach 2000-2014 związany z VB Leasing - początkowo jako Key Account Manager, a następnie Prokurent i Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, gdzie odpowiadał za kształtowanie portfela kredytowego spółki, zarządzanie ryzykiem finansowym i wdrożenie Umowy Kapitałowej Basel II. Od 2007 r. piastował stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, finanse i rachunkowość, PR, IT i administrację umów. Po nabyciu przez Idea Leasing S.A. 100 proc. akcji VB Leasing Polska S.A., 1 lipca 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach Idea Leasing S.A. (biznes leasingowy i pożyczkowy) oraz Idea Fleet S.A. (działalność flotowa). Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Getin Leasing S.A.

 

Odpowiadał za dwie z największych konsolidacji polskiego rynku leasingu: VB Leasing S.A. i Idea Leasing S.A. (2014) oraz Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. (2018).

 

W 2016 i 2017 r. znalazł się w prestiżowym gronie 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach (Gazeta Finansowa, Magazyn Ekonomiczny Home&Market).

 

GRZEGORZ DZIOK – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Dziok to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w segmencie usług finansowych w Polsce. Ekspert branży leasingowej. Karierę zawodową rozpoczął w Europejskim Funduszu Leasingowym, od stanowiska doradcy leasingowego. Następnie zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. jako Prezes w Spółce Brokerskiej MGT Sp. z o.o. Związany z Idea Leasing S.A. od samego początku jej istnienia, początkowo jako Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu (od 2012 r.), a od 2015 r. jako wiceprezes Zarządu Spółki, odpowiedzialny za obszar handlowy. Ponadto, pełnił funkcję członka Zarządu Getin Leasing S.A.

 

Kompetencje Grzegorza Dzioka obejmują także znajomość i zarządzanie biznesem flotowym - w wyspecjalizowanych spółkach Idea Fleet S.A. i Getin Fleet S.A. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

grzegorz_dziok
marek kaczako 181 216

MAREK KACZAŁKO – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i finanse oraz Rachunkowość. Jest również absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University w Chicago) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

W latach 2000-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego. Od 2005 do końca 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w Getin Noble Bank S.A. W okresie między 2005 a 2014 r. członek rad nadzorczych m.in. Noble Banku SA, Banku Polskich Inwestycji SA, Open Finance SA, BP Real Nieruchomości SA, Introfactor SA,  Od 2009 r. Członek Zarządu Getin Leasing SA gdzie odpowiadał m.in. za obszar prawny, windykację, audyt, IT, ubezpieczenia oraz ryzyko operacyjne. Obecnie zarządza obszarem ubezpieczeń i likwidacji szkód (pełni funkcję Prezesa Zarządu Multifinance Expert, IL Intermediary, Wiceprezesa Zarządu Centrum Asysty Szkodowej oraz członka Zarządu Expert Ubezpieczenia), prawnym i administracją. Pełni także funkcje członka rad nadzorczych Getin Fleet SA i Idea Fleet SA.

LECH STABISZEWSKI – Członek Zarządu

Lech Stabiszewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie wyceny nieruchomości. W latach 2002-2003 pracował w Departamencie Kredytów Komercyjnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego S.A. Od 2004 r. związany z VB Leasing Polska S.A. Od 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a od 2010 r. także Prokurenta Spółki. W 2015 r. mianowany Dyrektorem Zarządzającym obszarem ryzyka, monitoringu i windykacji oraz sprzedaży poleasingowej. Współpracując ze Związkiem Polskiego Leasingu i firmami z branży, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie w budowę systemu przeciwdziałania fraudom i wymiany informacji o finansowanych przedmiotach leasingu.

 

Po nabyciu w 2015 r. przez Idea Leasing S.A. 100 proc. akcji VB Leasing Polska S.A. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Idea Leasing S.A., odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, IT, monitoring i windykację, a także sprzedaż poleasingową. Był także członkiem Zarządu Getin Leasing S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem.

lech-stabiszewski2