Ubezpieczenia

Getin Leasing oferuje atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe do wszystkich typów leasingowanych pojazdów. Każda oferta jest przygotowywana we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym o ugruntowanej pozycji rynkowej. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, assistance, GAP oraz na życie – poznaj szczegóły!

 

Ubezpieczenie komunikacyjne


Finansując pojazd w Getin Leasing, masz możliwość wykupienia w pakiecie dogodnego ubezpieczenia komunikacyjnego:

 

 • zniesiony wkład własny
 • odnawialna suma ubezpieczenia po szkodzie
 • naprawa pojazdu na oryginalnych częściach
 • opcja niezmienności wartości pojazdu
 • ubezpieczenie auto-szyba
 • szeroki zakres terytorialny obejmujący: RP, Europę oraz Algierię, Irak, Iran, Maroko, Izrael, Tunezję
 • ochronę na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
 • bezpłatna zielona karta
 • możliwość płatności składki w ratach leasingowych

 

Ubezpieczenie assistance


We współpracy z firmą EUROPASSISTANCE przygotowaliśmy dwa dogodne rozwiązania ubezpieczenia assistance. W ramach pakietu oferujemy:

 

 • holowanie pojazdu
 • pojazd zastępczy na czas naprawy
 • zakwaterowanie i wyżywienie oraz pomoc medyczną w czasie awarii
 • serwis informacyjny, dotyczący sytuacji na przejściach granicznych

 

Ubezpieczenie od straty finansowej (GAP)

 

Celem ubezpieczenia GAP jest pokrycie straty, wynikającej z rozliczenia ubezpieczenia przy szkodzie całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu. Produkt ma zastosowanie do pojazdów osobowych, dostawczych, sprzętu ciężkiego, oraz naczep i przyczep. Maksymalny okres ubezpieczenia może wynieść nawet 84 miesiące.


Getin Leasing oferuje trzy warianty ubezpieczenia GAP, dopasowane do potrzeb Klienta:

 

 • finansowy – ubezpieczenie pokrywa różnice między odszkodowaniem AC (wartością rynkową pojazdu) a kwotą zobowiązania pozostałą do spłaty
 • indeksowy – ubezpieczenie pokrywa 20-30% wartości rynkowej pojazdu z dnia, kiedy doszło do szkody
 • fakturowy – ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu lub wartością z polisy AC a wypłaconym odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń

 

Ubezpieczenie na życie

 

Getin Leasing zapewnia swoim Klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje pozostałą do spłaty część zobowiązania, wynikającego z zawartej umowy.

 

Ubezpieczenie majątkowe

 

Ubezpieczenie majątku znajduje zastosowanie w segmencie leasingowanych maszyn i urządzeń. Celem jest ochrona mienia od wszelkich zdarzeń meteorologicznych (powódź, pożar, huragan), kradzieży, dewastacji lub szkód powstałych w trakcie transportu przedmiotu.

Znajdź samochód

Przejdź

Formularz kontaktowy

Oświadczam, iż podane wyżej dane osobowe przekazuję dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 t.j., z późn. zm.) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez GETIN Leasing SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 66 w celach marketingowych. Przyjmuję też do wiadomości, iż:
- powyższe dane zbierane są przez GETIN Leasing SA, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 66, który jest administratorem tych danych osobowych,
- przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


Oświadczam jednocześnie, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez GETIN Leasing SA - w tym też celu przekazuję swój adres poczty elektronicznej.