Pomoc

Centrum kontaktu

 • iconPhone Infolinia: 801 199 199 lub 71 33 44 900
 • iconMail dop@ideagetin.pl
Formularz kontaktowy

Co mam zrobić w sytuacji, gdy:

 • chcę wcześniej zakończyć umowę leasingu?
 • kończy się okres ubezpieczenia, a nie przesłano mi jeszcze z Idea Getin Leasing nowej oferty?
 • faktura za ratę leasingu nie dotarła?
 • muszę uaktualnić dane swojej firmy – np. adresowe?
 • chcę dokonać cesji umowy na inny podmiot?
 • interesuje mnie zmiana terminu płatności rat leasingowych?
 • chcę dokonać zmiany w przedmiotach leasingu?

O wszystkie wyżej wymienione kwestie można zawnioskować za pośrednictwem:

Najczęstsze pytania

 

Co to jest kaucja wykupowa?

Kaucja wykupowa to kwota wpłacana przez Klienta do Idea Getin Leasing, ma charakter zwrotny. Stanowi zabezpieczenie od nienależytego wywiązywania się przez niego z warunków umowy. Jej wysokość oraz termin płatności są ujęte w harmonogramie opłat. Kaucja może być zaliczona na poczet wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy lub posłużyć do uregulowania nierozliczonych należności.

Co to jest kwota wykupu?

Kwota wykupu jest to cena sprzedaży przedmiotu leasingu, ustalona pomiędzy stronami umowy przy jej zawieraniu. Klient ma prawo wykupić przedmiot leasingu po jej zakończeniu, a Idea Getin Leasing zobowiązuje się do jego sprzedaży. Na poczet wykupu zostanie zaliczona kaucja wykupowa, o ile nie zostanie zaliczona na poczet zaległości Klienta. 

Co to jest opłata administracyjna?

To opłata za czynności wykonywane przez Idea Getin Leasing w związku z obsługą umowy, np.: zmianą harmonogramu opłat leasingowych, aktualizacją danych Klienta itp.

Jaka jest kolejność księgowania wpłat Klientów?

Wpłaty Klientów, dokonane na rachunek bieżący w Getin Noble Banku lub indywidualny, przypisany do umowy, są rozliczane począwszy od najstarszych wymaganych płatności.

Co należy zrobić w przypadku szkody na przedmiocie leasingu?

Prosimy o kontakt telefoniczny: 22 227 72 22 lub internetowy za pośrednictwem portalu www.bankkierowcy.pl w celu rejestracji zgłoszenia i skorzystania z asysty szkodowej.


Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po wystąpieniu/zauważeniu szkody. Proszę przygotować wymagane dane dotyczące pojazdu, użytkownika, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz samego zdarzenia. W przypadku udziału osób trzecich należy pamiętać o oświadczeniu sprawcy lub notatce policyjnej. Jeśli którykolwiek z kierujących pojazdem uczestniczących w kolizji jest pod wpływem alkoholu, wezwanie policji jest wymagane.


Skorzystanie z asysty szkodowej nie wymaga zgłoszenia bezpośrednio do Idea Getin Leasing.

W razie kradzieży przedmiotu leasingu należy nie później niż w ciągu:

 • 12 godzin od zdarzenia powiadomić policję
 • 24 godzin od zdarzenia powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe oraz Idea Getin Leasing SA

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkodę.

 

Formularz szkody można przekazać poprzez portal www.bankkierowcy.pl.

Dlaczego wraz z umową zakładany jest rachunek bieżący i w jaki sposób mogę z niego korzystać?

Rachunek bieżący zakładany jest w celu obsługi płatności rat leasingowych oraz innych opłat związanych z zawartą umową. Umożliwia on także dokonywanie rozliczeń związanych z używaniem karty paliwowej BP oraz korzystanie z rachunku bieżącego jako podstawowego rachunku w firmie.

Z czym Idea Getin Leasing może się zwrócić do Klienta w trakcie trwania umowy leasingowej?

Najczęściej spotykane zagadnienia, z którymi nasi pracownicy mogą się do Państwa zgłosić, to:

 • wznowienie polisy ubezpieczeniowej
 • płatność podatku drogowego od środków transportu – raz w roku
 • prośba o złożenie oświadczenia o przychodach za rok poprzedni
 • prośba o uzgodnienie sald księgowych – raz w roku
 • przesłanie informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdu

Kto może jeździć leasingowanym przeze mnie samochodem bez uzyskiwania odrębnej zgody z Idea Getin Leasing?

Grzecznościowe użyczenie samochodu, np.: najbliższym członkom rodziny lub innym osobom bez uzyskiwania korzyści z tego tytułu (np. majątkowych), nie wymaga zgody ze strony Idea Getin Leasing.

Jak Idea Getin Leasing wylicza prezentowany w umowie leasingu WIBOR 3M?

Stopa oprocentowania WIBOR 3M przyjmowana w umowie jest średnią z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy.

Mam problem z terminową spłatą zobowiązania wobec Idea Getin Leasing. Co powinienem zrobić?

W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Windykacji Telefonicznej pod numerem telefonu 32 604 91 85. Nasi konsultanci poinformują Państwa o aktualnym stanie rozliczeń oraz zaproponują optymalne rozwiązanie, dotyczące terminów. Zostaną też Państwo powiadomieni o ewentualnych dodatkowych kosztach wynikających z nieterminowej płatności.

Jak dokonywać wpłat wynikających z zawartych polis, dotyczących przedmiotu leasingu?

Przed terminem płatności otrzymają Państwo blankiet, zawierający kwotę składki oraz numer rachunku bankowego. W sytuacji nieotrzymania dokumentu prosimy o niezwłoczny kontakt przez infolinię: 32 604 30 20. Proszę wybrać: 1-3-2 „Ubezpieczenia".

Czy mogę spłacić powstałe zaległości w formie ratalnej (restrukturyzacja)?

Tak, stosujemy wówczas szeroki wachlarz rozwiązań restrukturyzacyjnych, np. możliwość zawarcia porozumienia, dotyczącego rozłożenia powstałych zaległości na raty. Przedstawiona propozycja jest dopasowana do indywidualnej sytuacji Klienta oraz zawartej umowy. W celu omówienia możliwych rozwiązań prosimy o kontakt za pośrednictwem infolinii: 32 604 30 20.

X

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zostaw nam swój kontakt, a nasz konsultant odezwie się do Ciebie!