Reklamacje

Centrum kontaktu

 • iconPhone 801 199 199 lub 71 33 44 900
 • iconMail dop@ideagetin.pl
Formularz kontaktowy

Klienci firmowi

Informujemy, że w spółce Idea Getin Leasing S.A., zwanej dalej Spółką, funkcjonuje następująca procedura składania i rozpatrywania reklamacji.

 

1. W przypadku niezadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Spółkę, Klient będący klientem podmiotu rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ma prawo do złożenia reklamacji:

 • a. w formie pisemnej – listownie na adres Spółki - ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław;
 • b. ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w centrali Spółki lub oddziale przyjmującym reklamacje, przy czym Lista oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.getinleasing.pl/kontakt.html
 • c. w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • a. opis zdarzenia, którego dotyczy,
 • b. wskazanie zastrzeżenia co do usług świadczonych przez Spółkę oraz
 • c. wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem Spółki (tj. czego klient żąda od Spółki).

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę.

 

4. Klient będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania poprzez:

 • a. list polecony lub
 • b. wiadomość email, wysłaną na adres wskazany przez Klienta za jego zgodą

 

5. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie tj. przed upływem trzydziestodniowego terminu, Spółka zawiadomi Klienta w drodze:

 • a. listu poleconego lub
 • b. wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Klienta, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

 

Formularz reklamacyjny - Idea Getin Leasing S.A.