Leasing finansowy czy operacyjny?

Centrum kontaktu

  • iconPhone 801 199 199 lub 71 33 44 900
  • iconMail dop@getinleasing.pl
Formularz kontaktowy

Pierwszą decyzją, którą musi podjąć przedsiębiorca, chcący nabyć samochody dla swojej firmy jest decyzja, co do sposobu ich sfinansowania – czy będzie to gotówka, kredy czy leasing. Większość przedsiębiorców w ostatnich latach decyduje się na opcję leasingu, co wynika głównie z wielu korzyści podatkowych, jakie się z nim wiążą. Poza tym zdecydowanie łatwiej wziąć coś w leasing niż uzyskać kredyt. Załóżmy więc, że zdecydowaliśmy się na leasing. Teraz pozostaje jeszcze pytanie o to jaki wybieramy leasing: finansowy czy operacyjny. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, dlatego należy dobrze rozpatrzyć tę kwestię.


Leasing finansowy
Ta forma leasingu jest bardzo zbliżona do kredytu, jest tak między innymi dlatego, że decydując się na leasing finansowy, przedsiębiorca zalicza samochód do swojego majątku, dzięki czemu to on, a nie firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych. To właśnie odpisy amortyzacyjne, odsetkowa część rat oraz bieżące koszty użytkowania samochodu są wliczane w koszty przychodów przedsiębiorstwa. W przypadku leasingu finansowego firmy zwykle nie mają ustalonej minimalnej wartości końcowej samochodu ani minimalnego okresu na jaki musi być podpisana umowa. Po zakończeniu umowy leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem samochodu i może go dalej użytkować lub sprzedać.

 

Leasing operacyjny
Większość przedsiębiorców wybierających leasing jako formę sfinansowania swojej floty, decyduje się właśnie na leasing operacyjny, gdyż jest on dla nich korzystniejszy od finansowego pod względem podatkowym. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami leasingu jest fakt, że w przypadku leasingu operacyjnego, to firma leasingowa ujawnia leasingowane samochody w swoich aktywach i to do niej należy dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca zaś, będący leasingobiorcą może wliczyć w koszty uzyskanych przychodów całą opłatę wstępną oraz wszystkie raty leasingowe i to zarówno część kapitałową, jak i odsetkową. Przedsiębiorca wpisuje też w koszty wszystkie opłaty związane z bieżących wykorzystaniem samochodów, takie jak paliwo czy serwis. Po zakończeniu umowy na leasing operacyjny, leasingobiorca może, ale nie musi wykupić samochód za wcześniej ustaloną kwotę wykupu.