Wysoka dynamika polskiego rynku leasingu

Centrum kontaktu

  • iconPhone Infolinia: 32 604 30 20
  • iconMail E-mail: dop@getinleasing.pl
Formularz kontaktowy

Wartość europejskiego rynku leasingu w I połowie 2016 r. wzrosła o 13,2 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku (dane Federacji Leaseurope). Polska branża leasingowa po raz kolejny wypadła bardzo korzystnie na tym tle. Polski sektor leasingowy wyróżnił się w gronie sześciu największych rynków leasingowych (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska) najwyższą, bo wynoszącą 17,7 proc. dynamiką (dane ZPL). Świadczy to o wyraźnej wzrostowej tendencji w finansowaniu środków trwałych leasingiem oraz zaufaniu, jakim przedsiębiorcy obdarzają firmy leasingowe.

 

Wartość nowych umów zawartych w Europie miedzy styczniem a końcem czerwca br. wyniosła 156,9 mld euro. Wartość nowej polskiej produkcji za okres styczeń – czerwiec 2016, przy przyjęciu kursu euro na poziomie 4,369, wyniosła 6,427.3 mld euro. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w segmencie pojazdów (16,9 proc. wzrost obserwowany w większości krajów europejskich) oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, w przypadku których dynamika wyniosła 9,2 proc. Podobnie jak w Polsce, w strefie spadków pozostaje obszar finansowania nieruchomości (-8,1 proc. dynamika).

 

Oprac. na podstawie danych ZPL

Wróć do poprzedniej strony