Zarząd spółki

DANIEL DROBNIAK – Prezes Zarządu

W branży leasingowej od 1995 roku. W latach 2004-2009 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym jako m.in. Dyrektor Departamentu Sprzedaży Uniwersal Leasing, odpowiadał za sprzedaż leasingu pojazdów oraz maszyn i urządzeń. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Z-cy Dyr. Zarządzającego Obszarem Sprzedaży Kredytu Samochodowego i Leasingu w Getin Noble Bank SA.

 

daniel drobniak
anita_stanclik

ANITA STANCLIK – Wiceprezes Zarządu

W branży leasingowej od 1999 roku. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard Business School. Menedżer posiadający długoletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą leasingu i kredytu samochodowego. Od 2009 roku związana z Getin Leasing, gdzie zarządzała największą siecią sprzedaży.

 

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada za sprzedaż.

MAREK KACZAŁKO – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył podyplomowa studia na Akademii Ekonomicznej na kierunku Bankowość i Finanse oraz Rachunkowość. Jest również absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University w Chicago) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

 

W latach 2000-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. m.in. jako Dyrektor Departamentu Prawnego. Od 2005 do końca 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w Getin Noble Bank SA. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Fleet SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji SA.

 

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada m.in. za obszar prawny, windykację, audyt oraz ryzyko operacyjne. Od 1 stycznia 2017 roku wszedł do Zarządu Idea Leasing SA i odpowiadać będzie w szczególności za obszar prawny.

marek_kaczalko
aneta-skrodzka-ksiazek

ANETA SKRODZKA-KSIĄŻEK – Członek Zarządu

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od lipca 2015 roku. Aneta Skrodzka -Książek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (1996), na kierunku "Finanse i Bankowość". Od września 2007 roku Pani Aneta Skrodzka–Książek jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), ponadto od 2008 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta. Od 2008 roku Pani Aneta Skrodzka-Książek legitymuje się także tytułem Certified Public Accountant wydanym przez instytut AICPA (American Institute of CPAs) w USA oraz certyfikatem Certified Internal Auditor, wydanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) w czerwcu 2013 roku.

LECH STABISZEWSKI – Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Kierunku Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie Wyceny Nieruchomości. W latach 2002-2003 pracował w Departamencie Kredytów Komercyjnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego SA. Od 2004 roku związany z VB Leasing Polska SA. Od 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a od 2010 roku także Prokurenta spółki. W 2015 roku mianowany Dyrektorem Zarządzającym obszarem ryzyka, monitoringu i windykacji oraz sprzedaży poleasingowej. Współpracując ze Związkiem Polskiego Leasingu i firmami z branży, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie w budowę systemu przeciwdziałania fraudom i wymiany informacji o finansowanych przedmiotach leasingu. Po nabyciu przez Idea Leasing SA 100 proc. akcji VB Leasing Polska SA został powołany 31 lipca 2015 roku na stanowisko Członka Zarządu w Idea Leasing SA, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, IT, monitoring i windykację, a także sprzedaż poleasingową.

W Zarządzie Getin Leasing SA odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

lech-stabiszewski2